Formatör, belirli bir alanda özel eğitimden geçirilmiş olan eğitici'ye denir. Yeni Yaşam Okulun'da formatör sıfatı alabilmek için mutlaka 3 seviyeli eğitimi başarı ile tamamlamış olmak gerekir.

Formatör olan bireyler bağlı bulundukları il ve ilçelerde yeni yaşam okulu eğitimlerini başlatabilirler...Formatörler yılda bir kez yeni yaşam okulu denetçileri tarafından yeterlilik sınavına tabi tutulurlar ve süreçlerini devam ettirirler.